Cô giáo non tơ bị đụ tập thể vì từng làm phim 18+ Dong Xiaowan, em với cô là cô em ruột, sợ gì bịnh tật như nãy cô nói, chúng em chỉ mang bao khi chơi người ngoài thôi, chả lẽ cô sợ chúng em mang bịnh truyền cho cô không phải thế hự hự nhưng cô sợ hự hự cô sợ mang thai lắm cậu học sinh ơi, cô giáo vẫn bị một đứa hôn hít giữ chặt chân tay trong lúc đứa kia địt cô giáo, không sao dứt được, giờ thì cô giáo hoàn toàn yếu thế hơn, xem phim sex hay mặc dù cô giáo biết nếu làm căng thêm chút nữa thì cậu học sinh sẽ phải chịu mang bao…