Hai mẹ con đau đớn khi bị thằng trộm hiếp dâm Hijiri Maihara, trọng kinh người của việc làm của tên cướp, tên cướp vừa phá trinh người chị yêu mến của tên cướp, xem sex jav hd một việc tày trời, tên cướp tỉnh rượu, lạnh cã người, nói lấp bấp : chị ba, em đã làm gì vậy ? chết em rồi, hai mẹ con càng tũi thân khóc lớn hơn tên cướp đứng phắc dậy : em biết lổi của em rồi, chị ba, em chỉ còn nước bỏ nhà ra đi để chị không bao giờ gặp lại em nửa, chị tha lổi cho em, tên cướp đã quyết định như vậy rồi, nên bỏ về phòng mình, tên cướp hùng…